Attester

Der er tre forskellige attester, du kan bestille.

Du kan bestille attesterne her på borger.dk

Du kan vælge mellem at modtage attesten digitalt, sendt med posten eller afhentning på kirkekontoret.

Hvis du vælger ”afhentning” skal du kontakte kontoret telefonisk, for at aftale afhentningstidspunkt. Kontoret er lukket for henvendelse uden forudgående aftalt.

Hvis du vælger at modtage attesten digitalt, skal du være opmærksom på, at attesten ikke kan printes og bruges. En digitalt modtaget attest er digitalt signeret. Det vil sige, at din attest er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret.

Vær opmærksom på, at en digital attest ikke har fysisk underskrift og stempel. Det er endnu ikke alle danske myndigheder, der accepterer en digital attest. Du må undersøge forholdene hos den myndighed, hvor du skal bruge attesten, fx din kommune.

Personattest (dansk og dansk/engelsk)

Personattesten erstatter den tidligere fødselsattest eller fødsels- og navneattest.

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år. Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

    • Fødselsregistreret i Danmark
    • Registreret på baggrund af international fremmedadoption
    • Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.  

Fødsels- og dåbsattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, når du er døbt i den danske folkekirke, eller for dit barn (under 18 år), der ligeledes er døbt i den danske folkekirke.

Vielsesattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, hvis du er viet i den danske folkekirke.