Navneændring

Navneændring med MitID

Hvis du ønsker at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan du søge navneændring på borger.dk med MitID. Hvis du ikke har adgang til MitID, kan du udskrive blanketten for navneændring og sende den til det sogn, hvor du bor.

Navneændring på bryllupsdagen med MitID

Hvis du ønsker navneændring på jeres bryllupsdag, kan du ansøge om det på borger.dk med MitID. Ansøgningen bliver behandlet i det sogn, hvor du bor.

Hvis du bor i Sønderjylland, bliver ansøgningen behandlet i den kommune, hvor du er født.

Navneændring og gebyr

I forbindelse med navneændring skal der betales et gebyr, der skal være indbetalt før du indsender ansøgningen. Gebyret dækker sagsbehandlingen og vil derfor ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af, at din ansøgning ikke imødekommes. Gebyret udgør 585,66 kr. (2024).

I visse tilfælde er navneændring gebyrfri. Det gælder eksempelvis ved vielse, hvor der skabes et navnefællesskab. Det kræver dog, at I søger senest 3 måneder efter at vielsen har fundet sted. Der er ikke gebyr, hvis et barn under 18 ændrer navn som følge af, at én af forældrene har fået navneændring.

Du kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familieretshusets hjemmeside: familieretshuset.dk Hvis det navn, du ønsker, ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkend via borger.dk Ansøgningen vil blive behandlet i det sogn, hvor du bor. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen i forbindelse med din ansøgning om navneændring, kan du læse om dine muligheder på borger.dk

Hvis du har spørgsmål til navneændring, er du velkommen til at henvende dig til kirkekontoret.