Bisættelse og begravelse

Anmodning om bisættelse eller begravelse kan ske ved digital henvendelse på Borger.dk .

Du kan også få bedemande til at lave anmodningen hjælpe dig med praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet.

Inden bisættelsen eller begravelsen mødes man med præsten til en samtale, der danner baggrund for talen ved bisættelsen og valg af salmer.