Skriv

Skriv 

Menighedsrådet består af valgte og fødte medlemmer.

 

Rådet kan kontaktes på mail: 7089@sogn.dk

Valgte medlemmer:

 

Formand:
Winnie Deichmann Ebert

 

Næstformand:
Christian Lindholm Kuhnt

 

Kasserer:
Peter Kjærgaard Salomonsen

 

Kontaktperson:
Winnie Deichmann Ebert

 

Øvrige medlemmer:

Jørgen Erik Andersen
Søren Rosenkvist
Lillian Schmølker
Mette Louise Termansen
Lise Lotte Larsen
Jens Holger Helbo Hansen
Lonni Zier Münster Rosenkvist

Fødte medlemmer:


Jens Frederik Olsen (sognepræst)
Anne Louise Nielsen (sognepræst)

 

Observatører med taleret, men uden stemmeret:

 

Medarbejderrepræsentant :

Michael Due

 

Kirkeværge :

Keld Jensen

Mail: jensenkeld54@gmail.com

Skriv