Historien om Simon Peters Kirke


Simon Peters Kirke

 

Simon Peters Kirke som man i 1930 forestillede sig, den skulle se ud. Tegningen herover var udført af tegneren Viggo Bang på baggrund af P. Staffeldt Matthiesens skitser til den påtænkte kirke. Som man se var det egentlig tiltænkt at kirken også skulle have et tårn. Bangs tegning prydede menighedsbladets forside fra 1930 og indtil udløbet af året 1940, hvorefter den sikftedes ud med en tegning af arkitekt Johs. Jensen. I 1930 opførtes det nuværende menighedshus som foreløbig kirkesal og menighedshus samt præsteboligen. Den nuværende kirke opførtes først i krigsårene og indviedes den 10. september 1944.

Kirken fik i forbindelse med sit 75 års jubilæum skrevte en bog af historikerTorben Svendrup om kirkens historie. Man kan få en bog ved at henvende sig til kordegnekontoret.