Fødsel og faderskab

Registrering af fødslen

Et barns fødsel skal anmeldes. 

Er barnet født på et hospital, foretager jordemoderen anmeldelsen og udtager personnummer.

Ved hjemmefødsel skal forældrene selv anmelde fødslen, og kirkekontoret udtager personnummeret. Anmeldelsen foregår digitalt via www.borger.dk

Faderskab

Når forældrene er gift med hinanden, registreres slægtskabet automatisk sådan, medmindre moren erklærer, at ægtemanden ikke er far til barnet.

Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, skal forældrene udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. 
Omsorgs- og ansvarserklæringen medfører fælles forældremyndighed og skal anmeldes senest 4 uger efter fødslen via www.borger.dk.

Læs mere om registrering af faderskab, medmoderskab mm. her.