Menighedsrådet

Menighedsrådet

Skriv tekst her

 

Menighedsrådet opgaver:

 

Menighedsrådet styrer sognets kirkelige og administrative anliggender og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet består i Simon Peters sogn af 11 valgte medlemmer (pt. sidder der kun 10 valgte medlemmer) og sognets to præster, der er "fødte" medlemmer af rådet.

 

Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Der var sidst valg i november 2020. Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne.

 

Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

 

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 8 gange om året. Møderne holdes i Simon Peters kirkes lille menighedssal, Wibrandtsvej 41 B. Dagsordener foreligger ca. en uge før mødet, og kan rekvireres på kirkekontoret, Wibrandtsvej 41 B, 1. sal.

 

 

Menighedrådets medlemmer 


Valgte medlemmer

 

Formand:
Winnie Deichmann Ebert

 

Næstformand:
Christian Lindholm Kuhnt

 

Kasserer:
Peter Kjærgaard Salomonsen

 

Kontaktperson:
Winnie Deichmann Ebert

 

Øvrige medlemmer:


Jørgen Erik Andersen
Søren Rosenkvist
Lillian Schmølker
Mette Louise Termansen
Lise Lotte Larsen
Jens Holger Helbo Hansen
Lonni Zier Münster Rosenkvist

 

Fødte medlemmer


Jens Frederik Olsen (sognepræst)
Anne Louise Nielsen (sognepræst)

 

Kirkeværge (Ikke-medlem):


Keld Jensen

Mail: jensenkeld54@gmail.com

 

Du kan skrive til menighedsrådet mailadressen: 7089@sogn.dk

 

 

Planlagte menighedsrådsmøder i 2024:

 

18. januar   -> protokol

12. februar -> protokol

19. marts    -> protokol

18. april       -> protokol

14. maj        -> protokol

21. maj        -> protokol

11. juni 

20. august 

4. september 

9. oktober 

14. november

 

Ældre referater finder du her:

 

2023 

2022

2021

Skriv tekst her