Dåb og navngivning

Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder 6 måneder have et efternavn og mindst et fornavn.

Navngivning kan ske enten ved digital anmeldelse via borger.dk, eller ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Et barn kan også navngives først via borger.dk og døbes senere.

Såfremt barnet ikke er blevet navngivet inden for 6 måneder, navngives barnet med mors efternavn og sagen overdrages herefter til Familieretshuset. Man kan blive idømt bødestraf, hvis man ikke navngiver sit barn inden 6 måneder efter fødslen.
 

Navngivning ved dåb i folkekirken

Såfremt man ønsker sit barn døbt, skal man henvende sig til kordegnen i det sogn, hvor man ønsker, at dåben skal finde sted.

I Simon Peters Kirke holder vi dåb både lørdag og søndag.

Kordegnen vil spørge om følgende:

    • Navnet, som barnet skal døbes med
    • Navne og adresser på 2-5 faddere, som skal være til stede ved dåben. Fadderne skal være døbt og over konfirmationsalderen.
    • Navn og adresse på den person, som skal bære barnet ved dåben (kan også være fadder)
    • Oplyse om dåbssamtale med præsten inden dåben. Normalt bliver familien ringet op af præsten.

Ved dåben bliver barnet medlem af Folkekirken.

Navngivning ved dåb i anerkendt trossamfund

Man kan navngive sit barn ved dåb i et anerkendt trossamfund, hvis en af forældrene tilhører dette trossamfund og trossamfundet har en anerkendt præst. Barnet bliver ved dåben registreret i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.
Kontakt præsten eller kirkekontoret i den kirke, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted. 

Navngivning uden dåb

Du kan navngive dit barn digitalt med MitID på borger.dk via dette link: Navngivning

 Den digitale ansøgning bliver automatisk sendt til det sogn, hvor moderen har bopæl.

Hvis du ikke kan benytte dig af MitID, kan du printe blanketten fra borger.dk ud. Blanketten skal sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen til barnet har bopæl.

Voksendåb

Hvis man er voksen og ønsker at blive døbt, skal man kontakte en af præsterne. Man skal have en samtale med præsten, der skal døbe en. Der skal være 2 vidner tilstede ved dåben. Vidnerne skal være døbte.

Døbefont