Kirketjenere

Merete Forbes og Susanne Engholm Bach

- kan træffes i kirken i dagtimerne og på tlf. 71 78 25 95 kl. 8.00-13.00

E-mail: spkirketj@gmail.com