Lørdag d. 6. juni 2020, kl. 11:00

Det er fuldstændigt gratis at blive døbt i kirken. Dåb er også anledning til en fest for familie og venner. Dåbsforældre kan leje menighedslokaler til egne dåbsselskaber.  For nogle kan det være en barriere for at få sit barn døbt, at der forventes afholdt en stor fest.

Derfor invitere menighedsrådet lørdag den 6 juni 2020 beskedne dåbsselskaber til en fælles stor fest i den store menighedssal. Hvert dåbsselskab får op til to borde hvorom der kan side i alt ca. 10 personer stillet til rådighed og et let traktement. Der vil være fælles underholdning ved blandt andet de nydøbte børn ved kirkens babysalmesangsleder Ditte Reinholdt Jensen. Man melder sig til dåb hos kordegnen senest 15 maj 2020 

Medvirkende
Henning Astrup
Sted
Kirkerum, Kastrupvej 155, 2300 København, Danmark